vance joy georgia chords | World Chord

Tag: vance joy georgia chords

ALL CHORDS , GENERAL , POP

Vance Joy – Georgia

Em : x7x08x Bm : x2x03x C  : x3x05x D  : x5x07x G  :  3xx00x Capo : 4   Em               Bm    C           D               Bm    C…
Tags: → → →