blinding lights akor | World Chord

Etiket: blinding lights akor

GENEL , POP , TÜM AKORLAR , YABANCI

The Weeknd – Blinding Lights

Dm : xx0231 Am : x02210 C  : x32010 G  : 32003x Kapo : 3 Ritm : A-K-YAY-KY A : Aşağı Y : Yukarı K : Kapat [Intro] Dm  Am  C  G    [Verse 1]                 Dm I've been…
Tags: → → →